Splněné VIP lekce...

17. VIP lekce: Dechová cvičení

  • Správně u cviků dýchej
    nauč se různé techniky
  • Zapiš si vše do deníku

Proč jsem v minulých lekcích stále zmiňoval, kdy je nádech a výdech? Protože je to opravdu důležité.
Dnes je na toto téma zaměřená celá video-lekce. Naučte se u cviků správně dýchat a zařazujte i speciální dechová cvičení z dnešní výuky.

Nádech...Výdech  >> Uvolnění